2.1.5. Vokaalien liudentava vaikutus konsonantteihin

Vokaalit voidaan jakaa ei liudentaviin ja liudentaviin vokaaleihin.

ei liudentavat   а  э  ы  о  у (näiden edessä konsonantissa ei tapahdu muutoksia)
liudentavat       я  е  и  ё  ю

Liudentava vokaali (я, е, и, ё, ю)  pehmentää edessään olevan konsonantin ääntämistä. Vokaalin j-elementti siirtyy konsonanttiin, mutta jää huomaamattomaksi. Sitä ei yksinkertaisesti kuule.

Esimerkit: Ваня, сирень, лектор, билет, демократия, партия, сканер, меню, тренер