3.4. Kysymyslauseiden intonaatio

Kysymyslauseissa lauseen intonaatio (sävelkulku) on taas hyvinkin tärkeä. Varsinkin, jos lauseesta puuttuu varsinainen kysymyssana. Tuolloin oikeanlaisen intonaation käyttö on ehdoton edellytys sille, että sanottu asia mielletään kysymykseksi eikä väittämäksi.

 1. Kysymyslauseet, joissa on jokin kysymyssana (esim. missä, minne, milloin, kuka, miksi …)

  Kysymyslauseessa, jossa on jokin selvä kysymyssana, intonaatio on tämän kysymyssanan kohdalla tavallista korkeammalla, kuitenkin edelleen laskeva loppua kohden.

  (kuuntele)

  Куда ты идёшь? (Minne olet menossa?)
  Где ты живёшь? (Missä sinä asut?)
  Что это? (Mikä tämä on?)

 2. Kysymyslauseet, joista puuttuu varsinainen kysymyssana. (esim. Olitteko te siellä?)

  Kysymyslauseissa oikean intonaation käyttö on äärimmäisen tärkeä asia.
  Kysymme venäjäksi: ”Te olitte siellä?”. Vain kysyvä intonaatio (lihavoidun sanan kohdalla) paljastaa kuulijalle, mitä tässä varsinaisesti tiedustellaan (olimmeko me siellä). Jos painotamme lauseen jotakin muuta sanaa, lauseen merkitys muuttuu toiseksi.
  Esim.
  - ”Te olitte siellä?” tarkoittaa, että tekö olitte siellä.
  Ja uudella painotuksella:    
  - ”Te olitte siellä?” tarkoittaa, että sielläkö te olitte.


  Вы были там. (Te olitte siellä.)
  Вы были там? (Olitteko te siellä?)
  Вы были там? (Tekö olitte siellä?)
  Вы были там (Sielläkö te olitte?)

  Вы говорите по-английски. (Te puhutte englantia.)
  Вы говорите по-английски? (Puhutteko te englantia?)
  Вы говорите по-английски? (Tekö puhutte englantia?)
  Вы говорите по-английски? (Englantiako te puhutte?)