4.3. Lukusanat

D) Tutustu vielä satalukuihin ja lukusanaan tuhat. :

Tehtävä 8
Kuuntele annettu malli ja lue perässä

  
100 сто
200 двести
300 триста
400 четыреста
500 пятьсот
600 шестьсот
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот
1000 тысяча