4.5. Pyynnöt

Kysymyssanojen lisäksi myös pienten kehotussanojen tunteminen kielellä, jota ei osaa,  aikaansaa mukavia tuntemuksia. Nyt tutustut kahdeksaan venäjänkieliseen kehotukseen.   Vain ensimmäisessä esimerkissä on annettu sekä sinuttelu- että teitittelymuoto. Jatkossa voit itse lisätä и:n perään teitittelypäätteen –те.

Tehtävä 1
Kuuntele malli ja toista perässä.

  
Покажи/те, пожалуйста! Näytä/ Näyttäkää, olkaa hyvä!
Скажи! Sano!
Дай! Anna!
Извини! / Прости! Anna anteeksi!
Помоги! Auta!
Иди! Tule! / Mene!
Напиши! Kirjoita!
Позвони! Soita!