5.1. Substantiivien suku ja sen vaikutus ympäristöönsä

1. Venäjän substantiivit jakaantuvat suvultaan kolmeen ryhmään:

  1. maskuliinisukuiset (sanan lopussa konsonantti, -й tai –ь)
  2. feminiinisukuiset ( sanan lopussa –а, -я tai –ь)
  3. neutrisukuiset (sanan lopussa –о tai –е, pari tapausta –мя)
Monikossa maskuliinien ja feminiinien tyypillisin pääte on vokaali –ы tai -и ja neutreilla –а tai -я