5.1. Substantiivien suku ja sen vaikutus ympäristöönsä