5.3. Verbien aikamuodot ja joskus outo sihahdus verbin lopussa

Venäjässä on kolme aikamuotoa: preesens, preteriti (mennyt aika) ja futuuri.

Tässä pieni esimerkki:

A) Preesenspäätteitä (samoja käytetään futuurissa) ovat:
I-tyyppi
(знать = tietää)

зна-ю
-ешь
-ет
-ем
-ете
-ют
II-tyyppi
(говорить = puhua)

говор-ю
-ишь
-ит
-им
-ите
-ят
Huom! Venäjässä olla-verbi jää preesensissä (taipumaton sana – есть) yleensä pois lauseesta, mikäli olemista ei kysytä tai korosteta lauseessa.

B) Preteriti (mennyt aika) on hyvin helppo. Sillä ei ole persoonapäätteitä. On vain sukupäätteet, jotka seuraavat pääsanan sukua.

Preteritipäätteitä ovat: -л (mask.), -ла (fem.), -ло (neutri), -ли (monikko)

(знать = tietää)

знал
знала
знало

Monikko:
знали
(говорить = puhua)

говорил
говорила
говорило

Monikko:
говорили