6.4. Ruokailu (ei kysytä tentissä)

Ruokalistasta laskuun! Muuten, sanatarkasti venäjäksi toivotetaan miellyttävää ruokahalua.

Tehtävä 1
Kuuntele seuraavat fraasit  ja toista perässä.

Можно меню? Saisinko ruokalistan!
Я (не) хочу... Haluan (en halua) ...
Я (не) люблю... Pidän (en pidä) ...
Вкусно! Hyvää! (Maukasta!)
Приятного аппетита! Hyvää ruokahalua!
Можно счёт! Saisinko laskun!