Osio 7 - Kirjoituskirjaimet

Osion tavoite:  oppia tulkitsemaan kursiivilla tai käsin kirjoitettua tekstiä.

Tehtävä 1:
Vertaa sinulle jo tutut painokirjaimet kursiivilla tai käsin kirjoitettuihin malleihin. Poimi lopuksi joukoksi ne kirjaimet, jotka käsin kirjoitettuna ovat mielestäsi muuttuneet tunnistamista jopa häiritsevällä tavalla.Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
 
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
 
Хх Цц Чч Шш Щщ (ъ) Ыы (ь) Ээ Юю Яя
Хх Цц Чч Шш Щщ (ъ) Ыы (ь) Ээ Юю Яя