Osio 9 - Kontaktitunti (lukuvuoden puitteissa kerran kuussa)

Osion tavoite: antaa opiskelijalle mahdollisuuden selvittää epäselviksi jääneet asiat ja tarvittaessa saada lisäopastusta venäjänkielisten sanojen ääntämisessä.

 

Seuraavan kontaktitunnin tiedot löytyvät kurssin NOPPA-sivuilta.

Tunnilla käydään nopeasti läpi verkkokurssin aikana tutuiksi tulleet asiat ja käsitellään asiat tarkemmin sitä mukaan kun opiskelijoilla on kysyttävää. Tunnilla saa myös henkilökohtaisempaa opastusta sanojen ääntämisessä tai tietyn äänteen tuottamisessa.