Osio 2 - Kirjaimet ja äänteet

Osion tavoite: Tavoitteena on oppia ei ainoastaan tunnistamaan vaan myös lukemaan ja ääntämään oikein venäjänkielisiä sanoja.