2. Kirjaimet ja äänteet

Osion tavoite: Tavoitteena on oppia ei ainoastaan tunnistamaan vaan myös lukemaan ja ääntämään oikein venäjänkielisiä sanoja.


АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙй
КкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФф
ХхЦцЧчШшЩщ(ъ)Ыы(ь)ЭэЮюЯя
 1. Vokaalit ja sanojen paino
  1. Vokaalit
  2. Sanan paino
  3. Vokaalien sisällä tapahtuvat muutokset
  4. Muita vokaaleihin liittyviä ohjeita
  5. Vokaalien liudentava vaikutus konsonantteihin
 2. Konsonantit
  1. Konsonantit
  2. Tutut konsonanttiäänteet
  3. Vieraat suhahdukset
  4. Konsonanteissa tapahtuvat muutokset
  5. Soinnilliset ja soinnittomat koonsonantit