2.1.3. Vokaalien sisällä tapahtuvat muutokset

Muutokset vokaalien ääntämisessä tapahtuvat aina vokaalin ollessa painoton (eli joihin sanan paino ei osu). Vokaalit ovat painottomina siis hyvin lyhyitä ja juuri tästä syystä usein melko epäselviä äännettäessä.

Selkeimmät muutokset painottomissa vokaaleissa ovatkin seuraavat:

 1. Painottomana vokaali О äännetään paikasta riippuen enemmän tai vähemmän lyhyenä ja hieman epämääräisenä A:na

  Esimerkit: метод, паспорт, попугай, концерт, контроль, коллега, километр, философия

  Mikäli olet hyvin tarkka ja hyväkuuloinen, huomaat, että välillä muutos ei täysin vastaa äskeistä kuvausta. Painottomana o ääntyykin välillä hyvin lyhyenä O:n ja Ы:n välisenä äänteenä.

  Esimerkit: Хорошо, шоколад, монолог, самовар, Шостакович, Выборг

  HUOM! On kuitenkin laajoja alueita ja luonnollisesti valtava määrä äidinkielenään venäjää puhuvia ihmisiä, jotka ääntävät O:n aina O:na. Sitä pidetään murteena. Tässä annettu malli on siis kirjakieltä. 2. Vokaalit Е ja Я ääntyvät painottomina lyhyenä И:n tapaisena vokaalina (sanan sisällä)

  Esimerkit: Валентина, Александр, Сергей, метро, кредит, Рязань, Пятигорск, Алексей, рецепт, Петербург

  Sanan alussa ja vokaalin perässä ne äännetään J-alkuisena И:n tapaisena vokaalina.

  Esimerkit: Еременко, Япония, Елена, Екатерина, Ярославль, Европа, Маяковский,