3.1. Konsonanttien liudennus

Mistä tiedän, että konsonantti pitäisi ääntää tavallista pehmeämmin?

 1. Äännä konsonantti pehmeästi kun sitä seuraa liudennusmerkki (ь). Tällainen yhdistelmä (konsonantti + ь) esiintyy yhtä hyvin sanan sisällä kuin lopussakin. Sen läheisyydessä voi olla liudentuneita tai ei-liudentuneita konsonantteja. Jokainen konsonantti on siis oma erillinen tapaus.

  Esimerkit: дизель, тюрьма, туннель, алкоголь, пластырь, шампунь, январь, фильм, кремль

  Huom! Sanan merkitys saattaa muuttua liudennuksen tai sen puuttumisen johdosta.
  Tässä muutama esimerkki:

  полка (hylly) – полька (polkka)
  мат (šakkipelissä matti) – мать (äiti)

 2. Äännä konsonantti pehmeästi myös silloin, kun konsonantin perässä on jokin seuraavista vokaaleista – я, е, и, ё, ю.

  Esimerkit: Календарь, Номер, Пилот, Профессор, Лектор, Математика, Капитан, Тётя, Меню, визит


 3. Äännä konsonantti pehmeästi ja katkaise sana, jos konsonantin perässä on liudennusmerkki (ь) ja sen perässä on jokin liudentavista vokaaleista (я, е, и, ё tai ю).

  Esimerkit: коньяк, компьютер, серьёзный, портье