Osio 3 - Ääntämisen hienosäätöä

Osion tavoite: Tavoitteena on opastaa niitä opiskelijoita, jotka haluavat saada hieman tarkempaa selvitystä ääntämisestä ja haluaisivat saada vähän enemmän harjoitusta venäjän ääntämisen hankalimmissa kohdissa.


  1. Konsonanttien liudennus
  2. Konsonanttien soinnillisuus
  3. Suhuäänteet ja muut ässät
  4. Lauseintonaatio