5.5. Lauseen sanajärjestys

Sanajärjestys on venäjässä melko vapaa, vaikkakin on olemassa käsite ”normaali” ja ”käänteinen” sanajärjestys. Käänteisessä sanajärjestyksessä lähinnä korostuu niiden sanojen merkitys, jotka on tuotu lauseen alkuun tai ehkä jätetty aivan lauseen loppuun. Suhteellisen vapaasta sanajärjestyksestä johtuen intonaation merkitys on joskus jopa ratkaiseva, varsinkin kysymyslauseissa, sillä niillä ei ole omaa erityistä sovittua sanajärjestystä. Vain lauseen sävelkulku paljastaa, että kyseessä on kysymys eikä toteamus. Sävelkulku ( ei volyymi) nousee kysymyksen kannalta ratkaisevan sanan kohdalla.