5. Lyhyt yhteenveto


- venäjän substantiivit jakaantuvat maskuliini-, feminiini- ja neutrisukuisiin sanoihin
- venäjässä on kuusi sijaa ja niistä viittä käytetään myös prepositioiden kanssa
- verbillä on yksi mennyt aikamuoto, jonka tunnistaa konsonantista –л
- сь/ся –pääte verbin lopussa kertoo sen, että mainittu toiminta kohdistuu (myös) itse suorittajaan ( esim. pukeutua tai tavata toisensa)
- sama sana (esim. adverbi красиво) kuvaa venäjässä sekä tapaa, jolla jotakin tehdään että olotilaa, millaista on (esim. on kaunista tai sanotaan kauniisti)
- sanajärjestys on venäjässä melko vapaa ja sitä käytetään usein vain  keinona korostaa tiettyä osaa lauseesta