5. Osion lopputehtävä

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Valitse vaihtoehdoista oikea vastaus tai vastaa esitettyyn kysymykseen:


1. Kuinka moneen sukuun jakaantuvat venäjän kielen substantiivit?
2.Kaikki maskuliinit tunnistaa heti päätteestä.
Kyllä Ei
3. Adjektiivin pääte on riippuvainen pääsanan suvusta ja sijasta.
Kyllä Ei
4. Montako sijamuotoa on venäjän kielessä?
5. Venäjän kielessä ei käytetä prepositioita.
Kyllä Ei
6. Preesensissä verbeillä ei ole persoonapäätteitä.
Kyllä Ei
7. Montako menneen ajan muotoa on venäjän kielessä?
8. Verbin lopussa kuuluva sihahdus tarkoittaa, että kyseessä on monikkomuoto.
Kyllä Ei
9. Kysymyslauseissa kysyvällä intonaatiolla on lauseessa suurempi merkitys kuin sanajärjestyksellä.
Kyllä Ei
10. Venäjän kielessä sama adverbi (esim. хорошо) kertoo sekä sen, että millaista on että miten jokin asia on hoitunut.
Kyllä Ei
Kaikki vastaukset ovat oikeita!
Sinulla on muutama virhe. !