Osio 5 - Yleistä kielen rakenteesta (ei kysytä tentissä)

Osion tavoite: TavoitteenaTämän osion tavoitteena on antaa ihan muutama pieni vinkki siitä, mitä kielen sisällä tapahtuu. Ei ole tarkoitus varsinaisesti opiskella näitä asioita, vaan ”ihan tiedoksi vain”..


  1. Substantiivien suku ja sen vaikutus ympäristöönsä
  2. Sijamuodot ja prepositiot
  3. Verbien aikamuodot ja joskus outo sihahdus verbin lopussa
  4. Venäjän adverbi
  5. Lauseen sanajärjestys
  6. Lyhyt yhteenveto
  7. Osion lopputehtävä