6.6. Muuta kysyttävää (ei kysytä tentissä)

Miten kysyn kellonaikaa tai hintaa?

Tehtävä 1
Kuuntele seuraavat fraasit  ja toista perässä.

Который час?
(Сколько времени?)
Paljonko kello on?

Vastauksessa esiintyy sana tunti (час) eri muodoissa (час, часа, часов). Älä anna sen häiritä. Reagoi sanaan час vasta sitten kun vieressä ei ole mitään lukusanaa. Kello on nimittäin silloin yksi.

Сколько стоит?

Paljonko maksaa?

Rahayksikkö esiintyy lukusanasta riippuen eri päätteellä:

рубль, рубля, рублей
доллар, доллара, долларов
евро (taipumaton)