6.6. Muuta kysyttävää

Tehtävä 2
 Otetaanpa rahayksiköksi rupla. Kuuntele ja toista. Seuraa samalla, milloin sana «рубль» muuttaa päätettään:

(kuuntele)


a) Missä muodossa on sana rupla, kun lukusana päättyy numeron 1
b) Missä muodossa on sana rupla, kun lukusana päättyy numeron 2,3 tai 4
c) Missä muodossa on sana rupla, kun lukusana päättyy numeron 5-9 tai 0
Kaikki vastaukset ovat oikeita!
Sinulla on muutama virhe. !

 

Huom! Muoto рублей tulee myös silloin kun luku päättyy numeroihin …11 - …19.